Dział dla dzieci

Leczenie żywieniowe, zwłaszcza u dzieci, ma ogromne znaczenie. Niedożywienie znacząco wpływa na wydłużenie czasu pobytu dziecka szpitalu oraz opóźnienie powrotu do zdrowia małego pacjenta. Dzieci są bardzo wrażliwe na wszelkie niedobory pokarmowe. Często skutkuje to niedoborami masy ciała i wzrostu, które zwykle trudno nadrobić w późniejszym okresie rozwoju. Powodzenie leczenia żywieniowego zależy od właściwej wyjściowej kwalifikacji pacjenta, indywidualnego doboru rodzaju diety i sposobu podaży, a także odpowiednie monitorowanie przebiegu leczenia zarówno podczas hospitalizacji jak i w warunkach ambulatoryjnych.