Aktualności

Recepta na apetyczną pomoc

01.01.2016Zachęcamy do złożenia wniosku o kartę Dbam o Zdrowie o nominale 500 zł oraz 1000 zł, która może być przeznaczone na zakup leków i środków medycznych  w sieci Aptek "Dbam o Zdrowie".

Nabór wniosków upływa z chwilą wyczerpania kart, nie później niż 28.02.2016 r.
Budżet projektu wynosi 60 tys. zł., z czego 30 tys. zł pochodzi z Fundacji „Dbam o Zdrowie”, a 30 tys. zł. z budżetu naszej organizacji.
 
Aby wziąć udział w projekcie należy wypełnić i dostarczyć na adres Stowarzyszenia następujące dokumenty:
 
1. wniosek o wydanie karty DOZ,
2. zaświadczenie, że pacjent przebywa na leczeniu żywieniowym w warunkach domowych (może być również aktualna kopia wypisu ze szpitala
3. oświadczenie wnioskodawcy o zapoznaniu się i przestrzeganiu regulaminu,
4, oświadczenie wnioskodawcy o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Stowarzyszenie w ramach projektu: „Recepta na apetyczną pomoc”,
5. deklarację członkowską pacjenta lub rodzica/opiekuna (w przypadku, gdy nie była jeszcze nigdy wypełniana)

Osoby dorosłe, które są żywione pozajelitowo prosimy również o wypełnienie ankiety i kwestionariusza dotyczącego jakości życia dla dorosłych Pacjentów żywionych pozajelitowo.

Adres Stowarzyszenia:

ul.Szkolna 2
32-080 Zabierzów

dopisek "Recepta na apetyczną pomoc"