Stowarzyszenie

Stowarzyszenie „Apetyt na Życie” zostało zawiązane w styczniu 2012 roku.
Dwa miesiące później otrzymaliśmy wpis do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000409039


Głównym celem Stowarzyszenia jest pomoc dzieciom i osobom dorosłym leczonym żywieniowo. Członkami Stowarzyszenia są również ich rodziny, bliscy jak i inne osoby zainteresowane wspólną pracą nad podniesieniem jakości naszego życia.


Pragniemy zapewnić pacjentom dostęp do rozwiązań ułatwiających funkcjonownie w codziennym życiu na leczeniu żywieniowym.

Statut Stowarzyszenia v.01.03.2012